Trần Thị Nguyện
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28157 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Nguyện
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/12/1956
Nơi sinh: Vĩnh Long, Vĩnh Lộc, thanh Hóa
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục thể chất; Tại: Đại học Thể dục Thể thao TW 1, Hà Bắc
Đơn vị công tác: Đã về hưu; Nghỉ Hưu
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Bóng chuyền
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Lô 373, Quảng Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0905705055
Email: DN3474440@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  •  Năm 1978 - 1996: Giáo viên trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng
  • Năm 1996 đến nay: Giáo viên TT Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn