Trần Thị Thu Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,895

 
Mục này được 23184 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Thu Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/03/1957
Nơi sinh: Thành phố Huế
Quê quán Thành phố Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: Đại học Sư phạm Vinh
Đơn vị công tác: Đã về hưu; Nghỉ Hưu
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Giáo dục thể chất
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Lê Duy Đình, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0914245254
Email: 
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • 1980 - 1995: Giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  • 1995 - 1998: Giảng dạy tại trường Đại học Đại cương Đà Nẵng
  • 1998 đến nay: Giảng dạy tại TT Giáo dục thể chất - Đại học  Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn