Trần Thị Xuân Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,227

 
Mục này được 9381 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Xuân Thanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/08/1987
Nơi sinh: Duy Trinh - Duy Xuyên - Quảng Nam
Quê quán Duy Trinh - Duy Xuyên - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Xây dựng; Tại: Đại học Quốc gia Yokohama
Dạy CN: Xây dựng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn Ielts 5.5
Điện thoại: 0236 3842740; Mobile: 
Email: thanhttx@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 * 2012-2013: Cán bộ giảng dạy bộ môn Thi công, khoa Xây dựng Dân Dụng và Công nghiệp
* 2015: Tốt nghiệp thạc sỹ tại Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản
* 2013-nay: Nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu giảm dao động cho nhà cao tầng bằng hệ cản con lắc. Tác giả: Trần Thị Xuân Thanh, Đỗ Minh Đức. Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa học lần thứ 7 - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 337-342. Năm 2010. (Dec 9 2015 2:05PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Detailed sensitivity analysis of numerical model of an existing base-isolated building. Authors: Thanh Tran, Mayuko Nishio, Yozo Fujino. Proceedings of the 17th International Summer Symposium. No: ISSN 1345-8507. Pages: 11-12. Year 2015. (Dec 9 2015 2:15PM)
  
 Khen thưởng
[1] Học bổng VINACONEX. Năm: 2005.
[2] Giải nhì kỳ thi Olympic Cơ học Kết cấu. Số: 15/2009/KT. Năm: 2009.
[3] Excellent Presentation Award for Valuable Research Results from The Japan Society of Civil Engineers. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn