Trần Thị Yến Minh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,628

 
Mục này được 2163 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Yến Minh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/02/1986
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Ngữ Văn; Tại: ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Báo chí Quốc tế ; Tại: Vương quốc Anh
Dạy CN: Báo chí
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ Văn, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: tranyenminh12@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2008 - nay: Giảng viên, công tác tại Khoa Ngữ Văn, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài chưa xác định: Định kiến giới và giải pháp nâng cao chất lượng hình ảnh nữ giới trên báo chí Việt Nam (EOWP - UNDP và Bộ Ngoại giao tài trợ). Chủ nhiệm: Trần Thị Yến Minh. Mã số: 1234. Năm: 2014 . (Feb 12 2015 8:38AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Tin trên báo viết bằng Tiếng Anh ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Trần Thị Yến Minh. Thành viên: . Mã số: 12. Năm: 2013. (Feb 12 2015 8:36AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Biên soạn ngân hàng đề thi tự luận một số học phần thuộc Tổ Báo chí - Khoa Ngữ Văn. Chủ nhiệm: Phạm Thị Hương. Thành viên: Trần Thị Yến Minh. Mã số: XX. Năm: 2012 . (Feb 12 2015 8:35AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng phần mềm Cyberlink Power Director trong dạy và học báo hình. Tác giả: Trần Thị Yến Minh. Hội thảo toàn quốc Ứng dụng CNTT trong đổi mới PPGD, ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Năm 2014.
(Feb 12 2015 8:49AM)
[2]Bài báo: Con người cô đơn trong tiểu thuyết Đoàn Minh Phượng. Tác giả: Trần Thị Yến Minh. Kỉ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc, Đại học Hải Phòng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 1. Năm 2013.
(Feb 12 2015 8:45AM)
[3]Bài báo: Tin trên báo viết bằng tiếng Anh ở Việt Nam (Khảo sát báo Vietnam News năm 2012). Tác giả: Trần Thị Yến Minh. Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Năm 2013.
(Feb 12 2015 8:46AM)
[4]Bài báo: Yếu tố hậu hiện đại trong truyện ngắn Haruki Murakami. Tác giả: Trần Thị Yến Minh. Kỉ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc, ĐH Sư phạm Huế.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Năm 2012.
(Feb 12 2015 8:42AM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 12 2015 8:41AM)(Feb 12 2015 8:40AM)
[1]Đường biên 2 Chủ biên: In chung. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2013 .
[2]Đường biên Chủ biên: In chung. Nơi XB: Hà Nội. Năm 2010 .
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn