Trần Trung Việt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 25935 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Trung Việt
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/09/1985
Nơi sinh: Bình Phục-Thăng Bình - Quảng Nam
Quê quán Bình Phục-Thăng Bình - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu Đường; Tại: Khoa XDCĐ-Đại học bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Xây dựng; Tại: Ecole Centrale Nantes
Dạy CN: Xây dựng công trình nền-mặt đường ôtô
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Phòng A316, 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0943032071
Email: trung-viet.tran@hotmail.com; ttviet@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2007-2008: Trợ giảng tại Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng,
2009-2010: Học Cao học chuyên ngành công trình giao thông, Đại học Nantes, CH. Pháp,
2010-2014: NCS tại Viện nghiên cứu GeM và IFSTTAR, Trường đại học Ecole Centrale de Nantes, CH. Pháp,
2014-2015: Nghiên cứu sau TS (Postdoc research) tại Viện nghiên cứu GeM, Trường đại học Ecole Centrale de Nantes, CH. Pháp,
2015- nay: Cán bộ giảng dạy tại Khoa XDCĐ, Đại học Bách khoa
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng hệ cọc đất-tro bay- xi măng có xét ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên. Tác giả: Châu Trường Linh, Trần Trung Việt, Võ Trọng Vinh, Ngô Thanh Tùng, Phạm Thanh Nhàn. Tạp chí GTVT. Số: 07/2017. Trang: 13-19. Năm 2017. (Oct 28 2017 4:30PM)
[2]Bài báo: Áp dụng mô hình xác suất trong phân tích độ tin cậy của hệ thống đường ống dẫn nước đặt dưới lòng đường. Tác giả: Trần Trung Việt. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 45. Trang: 251-259. Năm 2011. (Apr 24 2012 3:17PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng chuỗi Karhunen-Loève mô phỏng sự biến thiên các đặc trưng vật liệu sử dụng trong công trình giao thông. Tác giả: Trần Trung Việt. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 47. Trang: 149-156. Năm 2011. (Apr 24 2012 3:21PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng bài toán điều khiển giao thông bằng "Làn sóng xanh" trên các trục giao thông chính ở thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Trần Trung Việt, TS. Phan Cao Thọ. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam. Số: 10/2007. Trang: 23-28. Năm 2007. (Apr 24 2012 3:11PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Applying the IoT platform and green wave theory to control intelligent traffic lights system for urban areas in Vietnam. Authors: CT Phan, DD Pham, HV Tran, TV Tran, PN Huu. KSII Transactions on Internet & Information Systems. No: 13. Pages: 34-51. Year 2019. (Mar 8 2019 9:43PM)
[2]Article: Optimal Embedded Sensor Placement for Spatial Variability Assessment of Stationary Random Fields. Authors: F Schoefs, E Bastidas-Arteaga, TV Tran. Engineering Structures. No: 152. Pages: 35-44. Year 2017. (Sep 12 2017 1:04PM)
[3]Article: Characterization of random fields from NDT measurements: A two stages procedure. Authors: F. Schoefs , E. Bastidas-Arteaga, T.V. Tran, G. Villain, X. Derobert (doi:10.1016/j.engstruct.2015.11.041 ). Engineering Structures
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: 111. Pages: 312-322. Year 2016.
(Jan 12 2016 10:39PM)
[4]Article: Probabilistic characterization of uncertainties and spatial variability of material properties from NDT measurements. Authors: Tran T.V., Bastidas-Arteaga E., Schoefs F
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Revue du 21 ème Congrès Français de Mécanique, Association Française de Mécanique. No: No: 2014-ISBN -NC. Pages: 1-6. Year 2014. (Jun 10 2015 3:30PM)
[5]Article: Assessment of spatial variability of the corrosion of steel infrastructures from ultrasonic measurements: Application to coastal infrastructures. Authors: F. Schoefs, T.V. Tran . Int Proc. of 11th International Conference on Structural Safety & Reliability,
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: ICOSSAR 11, New York, United States. Pages: p. 2697-2704. Year 2013.
(Jun 10 2015 3:32PM)
[6]Article: Optimization of geo-positioning of NDT measurements for modeling spatial field of defects: A two stages procedure. Authors: T.V. Tran, F. Schoefs, E. Bastidas-Arteaga, G. Villain, X. Derobert
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Int Proc. of 11th International Conference on Structural Safety & Reliability. No: ICOSSAR 11, New York, United States. Pages: 2689-2696. Year 2013. (Jun 10 2015 3:33PM)
[7]Article: Rick-based-optimization of geo-positioning of sensors in case of spatial fields of deterioration/properties. Authors: T.V. Tran, F. Schoefs, E. Bastidas-Arteaga
marriage affairs open i want an affair
. Int Proc. of 11th International Conference on Structural Safety & Reliability. No: ICOSSAR 11, New York, United States. Pages: p. 2521-2526. Year 2013. (Jun 10 2015 3:35PM)
[8]Presentations: Optimisation du positionnement de capteurs sur des structures à forte variabilité spatiale. Authors: T.V. Tran, F. Schoefs, E. Bastidas-Arteaga, G. Villain, X. Derobert et J. Idier. Journées Scientifiques "SHM, l'instrumentation au service du suivi des structures", 22 -23 Mars 2012, Nantes-France
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 1-15. Year 2012.
(Apr 24 2012 4:01PM)
[9]Article: Structural reliability analysis of deteriorating RC bridges considering spatial variability. Authors: Tran T.V.*, Bastidas-Arteaga E.*, Schoefs F.*, Bonnet S.*, O’Connor A.J.**, and Lanata F***; (* ) Institute for Research in Civil and Mechanical Engineering, CNRS UMR 6183, Nantes, France(**) Trinity College Dublin, Ireland; (***) Ecole Supérieure du Bois, Nantes, France . Proceeding of 6th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Managements – IABMAS 2012, Italy. No: ISBN: 912-0-415-44986-3. Pages: 1451-58. Year 2012. (Apr 26 2012 7:34PM)
[10]Article: Optimization Of Geo-positioning Of Sensors In Case Of Spatial Fields Of Deterioration/Properties. Authors: Tran T.V.*, Schoefs F.*, Bastidas-Arteaga E.*, Villain G.**, Derobert X.**; (*) Institute for Research in Civil and Mechanical Engineering, CNRS UMR 6183, Nantes, France(**) LUNAM Université, IFFSTTAR, MACS, Nantes, France
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Proceeding of 5th European Conference on Structural Control, EACS 2012, Italy. No: #202. Pages: 419-30. Year 2012. (Apr 26 2012 7:41PM)
[11]Article: Optimization of Non Destructive testing when assessing stationary stochastic processes. Authors: Trung Viet Tran*, Franck Schoefs*, Emilio Bastida-Arteaga*, Geraldine Villain**Xavier Derobert**; (*) Institute for Research in Civil and Mechanical Engineering, CNRS UMR 6183, Nantes, France(**)LUNAM Université, IFSTTAR, MACS, Nantes, France. Revue de Journée de Fiabilité dé matériaux et dé Structure - JFMS 2012,France
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: Vol 7-n° 4/2012. Pages: 71-84. Year 2012.
(Apr 26 2012 7:50PM)
[12]Article: Optimization of Non Destructive testing when assessing stationary stochastic processes: application to water and chloride content in concrete. Authors: Schoefs F. a, Tran T.V.a, , Bastidas-Arteaga E.a, Villain G. b, Derobert X. b, O’Connor A.J.c, Bonnet Sa; (a) Institute for Research in Civil and Mechanical Engineering, CNRS UMR 6183/FR 3473, Nantes, France(b) LUNAM Université, IFSTTAR, MACS, Nantes, France; (c) Trinity College Dublin, Ireland
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceeding of International Conference Durable Structures- ICDS 2012, Portugal. No: V/2012. Pages: 12p. Year 2012. (Apr 26 2012 7:56PM)
[13]Article: Considération des champs spatiaux des propriétés du matériau dans l’optimisation de l’inspection et du contrôle des structures. Authors: T.V. Tran, E. Bastida-Arteaga, F. Schoefs - GeM, Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique, UMR CNRS 6183. Revue du 20 ème Congrès Français de Mécanique, Association Française de Mécanique. No: 2012-ISBN : NC. Pages: 1-6. Year 2012. (Apr 24 2012 3:52PM)
[14]Presentations: Optimization of NDT measurements for structural reliability assessment in case ofspatial variability. Authors: T.V.Tran -ECND-PdL PhD student, F. Schoefs(a), E. Bastidas (a), G.Villain (b), X.Derobert (b), J. Idier (c) , (a) GeM Université de Nantes, (b) IFSTTAR Nantes, (c) IRCCYN Ecole Centrale de Nantes. International Workshop « Non Destructive Testing and Evaluation: Physics, Sensors, Materials and Information », 20-22 Novembe 2011, Nantes-France. Pages: 26. Year 2011. (Apr 24 2012 3:56PM)
[15]Article: Optimization of Inspection and monitoring of structures in case of spatial fields of deterioration/properties. Authors: F. Schoefs, T.V. Tran, E. Bastidas-Arteaga - Institute in Civil and Mechanical Engineering (GeM), UMR CNRS 6183
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering. No: Taylor & Francis Group, London, ISBN: 978-0-415-66. Pages: 2249-2256. Year 2011. (Apr 24 2012 3:40PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Tìm ứng viên làm NCS - Call for Ph.D CANDIDATES
Đề tài:

Ứng dụng bài toán độ tin cậy tối ưu hóa tuổi thọ công trình ngầm xét đến sự thay đổi theo không gian và thời gian các đặc trưng vật liệu. Áp dụng cho hệ thống đường ống cấp nước ở khu vực miền Trung, Việt Nam


(Reliability-Based-Design to optimize life-service of underground structural: consideration spatial and time-variability. Case study of pipe-underground water supply system in Central Vietnam)
ND:

Tiến hành các thí nghiệm hiện trường và trong phòng để xác định mô hình ăn mòn, các mô hình mô phỏng sự thay đổi theo không gian và thời gian các đặc trưng vật liệu

Xây dựng thuật toán và chương trình hiện thực hóa quá trình tối ưu 

(https://scholar.google.com.vn/citations?user=SALymagAAAAJ&hl=en)

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 ĐHĐN

 2017

 2020

[2]Lê Phú Lộc
Đề tài: Calibration of CBR and Resilient modulus for Soil improvement with Slags base on Response Surface method.

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2017

 2018

[3]Nguyễn Xuân Bách
Đề tài: Development of a new model Wheel Tracking Test for asphalt pavement structures

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2017

 2018

[4]Trần Lê Hoàng Phương
Đề tài: Reliability analysis of an embankment built on soft soil reinforced with Soil Cement Columns: Case study of soft soil at Nha Trang Province.

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2017

 2018

[5]Hà Duy Linh
Đề tài: Reliability analysis of consolidation settlement of an embankment on soft soil improved by PVD

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2017

 2018

[6]Mai Tấn Nghi
Đề tài: Đề xuất kết cấu cho mặt đường BTXM có xét đến sự làm việc của nền đất yếu: áp dụng tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2016

 2017

[7]FRANCESCO Privato
Đề tài: Reliability analysis of the stability of a slope reinforced with piles: application at Cua Dai, Hoi An, Vietnam

 Thạc sĩ

 University of Napoli, ITALY

 2017

 2017

[8]Nguyễn Văn Lượng
Đề tài: A study of a probabilistic model for slope reliability analysis at project flooded avoidance of Dong Nai hydroelectricity.

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2016

 2017

[9]Wafaa KASSIR
Đề tài: Etude de la Représentativité du Diagnostic de la Corrosion

 Thạc sĩ

 Ecole Central de Nantes, France

 2014

 2014

  
 Khen thưởng
[1] Giải nhất kỳ thi SV giỏi DHDN. Năm: 2005.
[2] Giải Khuyến khích Olympic Cơ học toàn quốc. Năm: 2006.
[3] Giải nhì giải thưởng Loa Thành. Năm: 2007.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xây dựng mặt đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 2014 SV đại học năm 5  Khoa XDCĐ, Trường Đại học BKDN
[2]Xây dựng nền đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 2014 SV đại học năm 4
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Khoa XDCD, Trường Đại học BKDN
[3]Khai thác - Thí nghiệm đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 2014 SV đại học năm 5  Khoa XDCD, Trường Đại học BKDN
  
 Thông tin khác
  
Professional membership
  • Association Française de Mécanique (AFM) - September 2011
  • American Society of Civil Engineers (ASCE) - April 2012
marriage affairs all wife cheat i want an affair
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn