Trần Văn Châu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,621,945

 
Mục này được 27234 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Văn Châu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/09/1964
Nơi sinh: Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thể dục thể thao; Tại: Đại học Thể dục Thể thao TW2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Bóng ném, Bóng rổ
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn - Bằng B
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0913488289
Email: 
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  •  02/1987 - 1995 : Giáo viên TDTT - Trường ĐH Bách khoa ĐN
  • 1995 - 1997 : Giảng viên GDTC - Trường ĐH Đại cương - ĐH ĐN
  • Từ 1997 đến nay : Giảng viên GDTC - TT Giáo dục thể chất - ĐHĐN
    Nay là Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn