Trần Văn Huệ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 7051 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Văn Huệ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/08/1963
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Phú Vang - Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thể dục thể thao - Bóng ném; Tại: Đại học Thể dục Thể thao TW2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Trung tâm Thể thao; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Giáo dục Thể chất
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0913477695
Email: an_khang203@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • 1987: Công tác tại Sở Thể dục Thể thao - tỉnh Quãng Nam-Đà Nẵng
  • 1988: Giảng dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Quãng Nam-Đà Nẵng
  • 1990: Giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  • 1995: Giảng dạy tại trường Đại học Đại cương - Đại học Đà Nẵng
    Từ 1997- Nay: Giảng viên GDTC tại TTGDTC - Đại học Đà Nẵng
    Nay là khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn