Trần Vĩnh Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 48,938,573

 
Mục này được 12160 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Vĩnh Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/06/1950
Nơi sinh: Phú Hải, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Quê quán Phú Hải, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Trung tâm Thể thao; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3841325; Mobile: 01288555879
Email: 
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • Trực phục vụ công việc vệ sinh quanh khu vực Trung tâm Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng. Phục vụ các giải thể dục thể thao của Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn