Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,203,650

 Sinh ca kiểm thử cho các hệ thống phản ứng sử dụng công cụ kiểm chứng mô hình NUSMV
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trịnh Công Duy, Nguyễn Thanh Bình,
Nơi đăng: Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ, Tạp chí khoa học Đại Học Huế,; Số: Số 7, 2015;Từ->đến trang: Trang 55-66, tập 106;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn