Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,124

 NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐA NGỮ HÓA CÁC TRANG WEB
Chủ nhiệm:  TS Võ Trung Hùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  GS.TSKH. Bùi Văn Ga
GS.TSKH. Christian Boitet
PGS.TS. Phan Huy Khánh
TS. Nguyễn Thanh Bình
ThS. Trịnh Công Duy
KS. Đoàn Văn Thành
KS. Trần Thanh Điệp
Số: B2006-ĐN02-18-TĐ ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
1. Mục tiêu:
-      Phát triển các công cụ hỗ trợ dịch tự động một trang WEB có sẵn sang ngôn ngữ được chọn bởi người sử dụng dựa trên việc sử dụng lại những hệ thống dịch có sẵn như Systran, Reverso, IBM Translator... 
-      Đề xuất giải pháp và cung cấp các công cụ để hỗ trợ phát triển mới một trang WEB đa ngữ. Chúng tôi nghiên cứu giải pháp để lưu trữ riêng biệt phần nội dung (dưới dạng XML) và phần trình diễn (chương trình bằng ASP, PHP, .NET, Perl...). Trên cơ sở đó, chúng ta có thể sử dụng các hệ thống dịch tự động đã có sẵn để dịch nội dung của trang WEB sang nhiều thứ tiếng khác nhau và có thể trình diễn chúng trong ngôn ngữ được chọn.
2. Nội dung chính:
-      Nghiên cứu các phương pháp hiện đang sử dụng để đa ngữ hóa các hệ thống thông tin và Website.
-      Đánh giá một số các hệ thống dịch tự động và khả năng sử dụng vào mục đích đa ngữ hóa trang Web
-      Nghiên cứu đề xuất giải pháp để thiết kế các trang Web đa ngữ và sử dụng các hệ thống dịch tự động để hỗ trợ.
-      Phát triển công cụ hỗ trợ dịch tự động và thiết kế các trang Web đa ngữ.
3. Kết quả chính đạt được (khoa học, ứng dụng, đào tạo, kinh tế – xã hội, v.v…): công cụ hỗ trợ cho Web đa ngữ.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn