Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÍ THUYẾT GIAO TIẾP (TRƯỜNG HỢP KHẢO SÁT SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi
Nơi đăng: TC Khoa học - Trường ĐHSP - ĐHĐN; Số: 31(05).2018;Từ->đến trang: 70;Năm: 2019
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
In real life, the speaking skill acts as a necessary tool for everyone. Having a good speaking skill, effective communication will give people the opportunity to express their ideas and take active positions in verbal communication situations. This article firstly shows the content and direction of developing the speaking skill for students in the perspective of communication theory, through the elements of the communication process, to build content and how to say to achieve the purpose is to communicate directly in words by the most optimal way.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn