Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Dẫn luận ngôn ngữ
Ngành: Khoa học XHNV
 2014 SV các khối ngành Ngữ Văn, Báo chí, Việt Nam học, ngoại ngữ  Trường Đại học Sư phạm Trường Đại học Ngoại ngữ
[2]Văn bản - Lưu trữ
Ngành: Ngữ văn
 2011 Sinh viên năm thứ 3 ngành Sư phạm Ngữ Văn  Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm
[3]Tiếng Việt thực hành
Ngành: Ngữ văn
 2011 SV năm thứ 1,2 các ngành  Trường Đại học Sư phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn