Trịnh Thị Trinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 32408 lượt người xem
Họ và tên:  Trịnh Thị Trinh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  21/02/1963
Nơi sinh: Quảng Điền
Quê quán Quảng Điền
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính - kế toán; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
Dạy CN: Tài chính Ngân hàng.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 847001; Mobile: 0905205110
Email: trinhthitrinh10@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1986-1994), Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (1995 đến nay).


 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Vận dụng mô hình điều chỉnh xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu - Nghiên cứu thực nghiệm trên các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam. Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Thị Trinh. Thành viên: ThS. Lê Phương Dung, ThS. Nguyễn Quang Minh Nhi. Mã số: Đ2014-04-51. Năm: 2014. (Dec 30 2014 8:56PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Phân tích mối quan hệ nhân quả giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam. Chủ nhiệm: ThS Trịnh Thị Trinh. Thành viên: ThS Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Duy Đức, Nguyễn Thị Thùy Trang. Mã số: T01-2013. Năm: 2013. (Feb 16 2014 5:35PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cấu trúc vốn mục tiêu và tốc độ điều chỉnh: Nhìn từ các doanh nghiệp vật liệu xây dựng. Tác giả: ThS. Trịnh Thị Trinh, ThS. Lê Phương Dung, ThS. Nguyễn Quang Minh Nhi
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kinh tế và Dự báo
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 17. Trang: 41-44. Năm 2014.
(Dec 30 2014 8:58PM)
[2]Bài báo: Thực trạng thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam. Tác giả: ThS Trịnh Thị Trinh, ThS Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Thùy Trang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Tài chính Tiền tệ
marriage affairs open i want an affair
. Số: 16 (385). Trang: 31-36. Năm 2013.
(Feb 17 2014 8:46AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Tác giả: ThS Trịnh Thị Trinh, ThS Lê Phương Dung
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hội thảo khoa học và quản trị. Số: 7/2013. Trang: 314-320. Năm 2013. (Feb 17 2014 8:54AM)
[4]Bài báo: Phân tích mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam. Tác giả: ThS Trịnh Thị Trinh, ThS Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Thùy Trang. Tạp chí ngân hàng. Số: 6. Trang: 2-6. Năm 2013. (Feb 16 2014 5:39PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn