Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,551

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cấu trúc vốn mục tiêu và tốc độ điều chỉnh: Nhìn từ các doanh nghiệp vật liệu xây dựng. Tác giả: ThS. Trịnh Thị Trinh, ThS. Lê Phương Dung, ThS. Nguyễn Quang Minh Nhi
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kinh tế và Dự báo
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 17. Trang: 41-44. Năm 2014.
(Dec 30 2014 8:58PM)
[2]Bài báo: Thực trạng thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam. Tác giả: ThS Trịnh Thị Trinh, ThS Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Thùy Trang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Tài chính Tiền tệ
marriage affairs open i want an affair
. Số: 16 (385). Trang: 31-36. Năm 2013.
(Feb 17 2014 8:46AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Tác giả: ThS Trịnh Thị Trinh, ThS Lê Phương Dung
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hội thảo khoa học và quản trị. Số: 7/2013. Trang: 314-320. Năm 2013. (Feb 17 2014 8:54AM)
[4]Bài báo: Phân tích mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam. Tác giả: ThS Trịnh Thị Trinh, ThS Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Thùy Trang. Tạp chí ngân hàng. Số: 6. Trang: 2-6. Năm 2013. (Feb 16 2014 5:39PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn