Trần Thiện Trí
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,301,282

 
Mục này được 5674 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thiện Trí
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/02/1990
Nơi sinh: Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng
Quê quán Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị Kinh doanh Quốc tế; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Kinh doanh quốc tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nhật
Địa chỉ liên hệ: K267/38 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 012-666-57-668
Email: tritt@due.edu.vn; tranthientri.helix@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 4/2013-4/2015: Công tác trợ giảng và Liên chi đoàn tại Khoa Thương mại, Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
4/2015 đến nay: Tu học tại Đại học Doshisha, Nhật Bản
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn