Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,997,342

 Nghiên cứu nguyên nhân ảnh hưởng đến việc tồn đọng trong thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và giải pháp hoàn thiện
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  ThS. Trần Trung; Thành viên:  ThS. Lê Thị Mai Hồng
Số: T2015-04-57 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khác

Án tồn đọng trong thi hành án dân sự có nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân chủ quan xuất phát từ phía cơ quan nhà nước, mà trực tiếp là cơ quan thi hành án và những nguyên nhân khách quan xuất phát từ phía người phải thi hành án. Trong những năm gần đây, số vụ các cơ quan thi hành án phải thụ lý và đưa ra thi hành ngày một tăng, trong đó, số lượng án tồn đọng cũng đã ngày càng gia tăng. Tình trạng án tồn đọng trong thi hành án dân sự đã gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng đối với đời sống xã hội, làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, công dân, ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, dẫn đến hiệu quả quản lý của Nhà nước bị giảm sút, kỷ cương, phép nước không nghiêm, gây ra sự nghi ngờ, thắc mắc, khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Để nâng cao hiệu quả khắc phục án tồn đọng trong thi hành án dân sự, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sử dụng đồng bộ các biện pháp, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan. Phải xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan đến thi hành án dân sự, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc khắc phục án tồn đọng. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự một cách sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để nhân dân đồng tình, tôn trọng và tự giác nghiêm chỉnh thực hiện các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Tập trung chỉ đạo các án tồn đọng lớn, phức tạp, kiên quyết xử lý nghiêm minh những đối tượng không chấp hành án, không thi hành án, cản trở việc thi hành án, vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản theo quy định. Sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với cơ quan thi hành án trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những đối tượng này là một trong những biện pháp hữu hiệu để răn đe số người phải thi hành án, góp phần giải quyết dứt điểm số án tồn đọng, kéo dài.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn