Trương Bách Tuệ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,551

 
Mục này được 16828 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Bách Tuệ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Tam Thái, Tam Kỳ, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2021; Chuyên ngành: Khoa học Máy tính; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Ban KHCN&MT- ĐHĐN, 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: XÂY DỰNG VĂN PHẠM TẠO GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG. Tác giả: TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ*; Trương Bách Tuệ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 121. Năm 2020. (Jun 24 2020 10:39AM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
[2] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 3312/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2021.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn