Trương Bách Tuệ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,300,039

 
Mục này được 15633 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Bách Tuệ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Tam Thái, Tam Kỳ, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Ban KHCN&MT- ĐHĐN, 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0914028111
Email: truongbachtue@gmail.com; tbtue@ac.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn