Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,097,220

 Analysis of the Relationship between Main Industries and Supporting Industries: The Case of Vietnam’s Textile and Garment Industries
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage ab
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: International Conference “Promotion of Supporting Industries in Vietnam and Intellectual Cooperation from Japan” Annual Bulletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 23;Từ->đến trang: 97-121;Năm: 2005
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn