Trương Chí Vỹ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,598,326

 
Mục này được 21185 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Chí Vỹ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/01/0
Nơi sinh: Phúc Kiến, Trung Quốc
Quê quán Thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục thể chất; Tại: Đại học Thể dục Thể thao TW3
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn - Bằng B
Địa chỉ liên hệ: 42/3 Trần Quốc Toản, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 841325; Mobile: 0905421189
Email: truongchivy301@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • Từ năm 1999: Phục vụ giảng dạy đến năm 2008
  • Từ năm 2008: Hướng dẫn viên
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn