Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,596,567

 KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP  (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
Chủ biên: Trương Hoài Chính; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: Trường Đại học Bách khoa (Giáo trình điện tử lưu hành nội bộ); Mã số:  ;Năm XB: 2010
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
TÓM TẮT
Nêu lên các nguyên lý thiết kế kiến trúc và thiết kế cấu tạo các dạng công trình công nghiệp, làm cở sở cho việc nghiên cứu thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn