Trương Hồng Tuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,173,978

 
Mục này được 21076 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Hồng Tuấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/09/1983
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đại Lộc, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hệ thống thông tin; Tại: Towson University
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: Cardiff Metropolitan University
Dạy CN: Quản trị hệ thống thông tin, Thương mại điện tử
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0899232609
Email: truonghongtuan@due.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Hệ thống quản lý Ngân Hàng Đề Thi theo các chuẩn quốc tế AUN, AACSB cho trường Đại học. Chủ nhiệm: Trương Hồng Tuấn. Mã số: NHDT2017. Năm: 2017. (Mar 26 2018 2:55PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giảng dạy và kiến nghị phát triển công nghệ thông tin tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Hồng Tuấn. Mã số: T2013-35. Năm: 2014. (Apr 7 2016 2:34PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝCHO DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM. Tác giả: Ths. Trương Hồng Tuấn. Hội thảo quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng - NCASI 2016. Số: 1. Trang: 178-187. Năm 2016. (Mar 17 2017 8:30AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích và thiết kế Web
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Đại học  Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Chiến lược Thương mại điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Đại học  Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[3]Phân tích và thiết kế hệ thống
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Đại học  Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[4]Hệ thống thông tin quản lý
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  Hệ thống quản lý Chương trình Đào Tạo trường Đại học theo chuẩn (on working).
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn