Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,638,217

 Nghiên cứu biến tính dầu thực vật bằng alcool (transesterification) để sử dụng làm nhiên liệu diesel (bio-diesel), giảm ô nhiễm môi trường và tận dụng sản phẩm phụ có giá trị cao
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion f
Chủ nhiệm:  Lê Thị Như Ý
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Nguyễn Thanh Sơn; Trương Hữu Trì
Số: B2002-15-14 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
walgreens prints coupons open free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn