Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='truongngocchau' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Trương Ngọc Châu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,202,087

 
Mục này được 12630 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Ngọc Châu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/09/1973
Nơi sinh: Tx Bảo Lộc
Quê quán Phú Hồ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán - Tin; Tại: Đại học Khoa học – Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2002; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu, Trí tuệ Nhân tạo, Khai phá dữ liệu
Lĩnh vực NC: Cơ sở dữ liệu, Khai phá dữ liệu
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa CNTT, Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.
Điện thoại: ; Mobile: 0905026168
Email: truongngocchau@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1996 đến nay). Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Thiết kế hệ thống chương trình trợ giúp chia thời khóa biểu và phân phòng học cho các trường đại học. Chủ nhiệm: Trương Ngọc Châu. Thành viên: Đặng Thiên Bình, Phạm Văn Phi. Mã số: CB2005. Năm: 2005. (Jan 15 2013 2:52PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tối ưu các truy vấn đệ quy hướng đối tượng dựa trên mô hình chi phí cơ sở. Tác giả: Trương Ngọc Châu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 2(37). Trang: 26-36. Năm 2010.
(Jan 15 2013 2:48PM)
[2]Bài báo: Tối ưu biểu thức điều kiện tìm kiếm trong các truy vấn đối tượng sử dụng các chỉ mục lồng. Tác giả: Trương Ngọc Châu, Đoàn Văn Ban. Tin học và Điều khiển. Số: Tập 27, Số 5. Trang: 341-353. Năm 2010. (Jan 15 2013 2:42PM)
[3]Bài báo: Dịch chuyển truy vấn OQL vào các phép tính bao hàm. Tác giả: Trương Ngọc Châu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Số 4(33). Trang: 11-19. Năm 2009. (Jan 15 2013 2:45PM)
[4]Bài báo: Gom cụm các đối tượng trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng sử dụng ma trận khoảng cách. Tác giả: Trương Ngọc Châu, Đoàn Văn Ban. Tin học và Điều khiển
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Tập 25, Số 2. Trang: 178-187. Năm 2009.
(Jan 15 2013 2:34PM)
[5]Bài báo: Tối ưu hóa các truy vấn đối tượng có chứa các biểu thức đường dẫn. Tác giả: Trương Ngọc Châu, Đoàn Văn Ban. Tin học và Điều khiển. Số: Tập 25, Số 3. Trang: 201-213. Năm 2009. (Jan 15 2013 2:36PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu tính ứng dụng của khai thác luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu giao dịch. Tác giả: Trương Ngọc Châu, Phan Văn Dũng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 12. Trang: 40-49. Năm 2005.
(Jan 15 2013 3:35PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Clustering Objects in Object-Oriented Databases based on vectors space. Authors: Trương Ngọc Châu. International Journal of Advanced Research in Computer Science, Indian
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 1 (2). Pages: 98-102. Year 2010.
(Jan 15 2013 2:50PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 15 2013 2:59PM)(Jan 15 2013 2:56PM)
[1]Phương pháp giải bài tập cơ sở dữ liệu quan hệ
Chủ biên: Nguyễn Đức Thuần, Trương Ngọc Châu. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2012.
[2]Thiết kế bài giảng trên máy tính
Chủ biên: Trương Ngọc Châu. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 2008.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn