Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,496,600

 Thiết kế nguồn điện xung điện áp cao nhằm tạo ra phóng điện màn chắn (DBD) sử dụng diot hai chiều (SIDAC)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoa Truong-Thi ; Misaki Hayashi ; Yoshihiko Uesugi ; Yasunori Tanaka ; Tatsuo Ishijima
Nơi đăng: 2017 IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS); Số: 18192315;Từ->đến trang: 1-1;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This work focuses on the design, construction, and optimization of the configuration of a novel high voltage pulse power source for an efficient, large scale dielectric barrier discharge (DBD) generation. The pulses were generated by using the high speed switching characteristic of a very inexpensive device called Silicon Diodes for Alternating Current (SIDAC) and the self-terminated characteristic of DBD
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn