Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,568,957

 Đặc tính điện môi cơ bản của phóng điện màn chắn được tạo ra trong nước sử dụng diot hai chiều
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoa Thi Truong, TomTsujii, Yoshihiko Uesugi, Yasunori Tanaka, Tatsuo Ishijima
Nơi đăng: 2nd Asia-Pacific Conference on Plasma Physics, 11-2018, Kanazawa, Japan; Số: BP-27;Từ->đến trang: 1-4;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
In this study, DBD plasma has been generated directly in water using a cylindrical reactorsubmerged in water and an inexpensive circuit withtendevicescalled Silicon Diode for Alternating Current (SIDAC).The characteristic of such DBD should be studiedsufficiently when the characteristicis governed by two switches: the SIDACs and the dielectric layers,and also governed by synchronization of the bubble formation time and switching time of SIDAC. In this study firstly the electrical characteristic of the DBD plasma was investigated, then the progress and reactivity of the DBD plasma in bubbles in water were observed using an ICCD camera.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn