Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,567,714

 GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CHO HỆ THỐNG TURBIN GIÓ SỬ DỤNG PMSG KHI ĐƯỢC KẾT NỐI VÀO LƯỚI YẾU
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Thị Hoa, Ngô Văn Dưỡng
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 53;Từ->đến trang: 9-17;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khi kết nối các hệ thống turbin gió vào lưới điện, đặc biệt là các lưới yếu (thiếu nguồn), vấn đề quan tâm lớn nhất là khả năng điều khiển lượng công suất phản kháng của hệ thống turbin gió phát cho lưới nhằm ổn định điện áp trong các trường hợp sự cố.
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu và đề xuất hệ thông điều khiển turbin gió sử dụng máy phát PMSG. Hệ thống cho phép điều khiển nhanh lượng công suất phản kháng phát cho lưới để cải thiện đặc tính sụp đỗ điện áp, nâng cao khả năng ổn định cho hệ thống sau sự cố. Hiệu quả của sơ đồ điều khiển đề xuất ở đây được chứng minh thông qua các kết quả mô phỏng so sánh với sơ đồ điều khiển truyền thống. Qua đó cho thấy, những đáp ứng điện áp và công suất phản kháng một cách nhanh chóng và chính xác, giúp tăng cường khả năng vượt qua sự cố của hệ thống tuabin gió sử dụng PMSG khi được kết nối vào lưới yếu mà không cần lắp đặt thêm bất kì thiết bị bổ trợ nào.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
When the wind turbine is connected to the grid, especially to a small grid, the PMSG’s capability of reactive power control for voltage restoration after a grid fault is the one of most concerned problems.
This paper presents the research results and proposes a control system for the PMSG-based wind turbine. The proposed control strategy provides quick and precise reactive power responses in case wind turbine system’s low voltages ride through (LVRT) characteristic improvement and network’s stability enhancement after a grid fault. The effectiveness of the proposed control strategies is proven by simulation results in comparison with the conventional control strategies. The simulation results show that the quick and precise reactive power and voltage responses support the PMSG-based wind farm, which is connected to a weak grid, to ride through the grid fault without any additional measures.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn