Trương Văn Năm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 25254 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Văn Năm
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/04/1987
Nơi sinh: Tam Anh - Núi Thành - Quảng Nam
Quê quán Tam Anh - Núi Thành - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Sinh học; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ - Kỹ thuật; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Bioinformatics and Structural Biology; Tại: National Tsing Hua University
Dạy CN: Công nghệ sinh học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0602.211.348; Mobile: +886966617941
Email: truongvannam254@gmail.com; s107080891@m107.nthu.edu.tw
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Giải pháp nhằm nâng cao kết quả học tập của sinh viên chính quy Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Chủ nhiệm: Phan Thị Tuyết Trinh. Mã số: P2013-KH-01. Năm: 2014. (Jun 1 2016 8:58AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Phương hướng và giải pháp tăng cường nghiên cứu khoa học trong sinh viên: Nghiên cứu tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Chủ nhiệm: Trương Văn Năm. Thành viên: Phan Thị Tuyết Trinh. Mã số: P2013-KH-02. Năm: 2014. (Jul 9 2014 10:36PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đa dạng sinh học các loài dược liệu tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: Phan Thị Tuyết Trinh. Mã số: P2012 – KH – 11. Năm: 2012. (Jun 1 2016 8:54AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Study of the Substituent Effects on the O−H Bond Dissociation Enthalpies of Phenol Derivatives Using the ONIOM Method. Authors: Nguyen Minh Thong, Thi Chinh Ngo, Truc Xuyen Nguyen Phan, Duy Quang Dao, Truong Van Nam, Phan Thi Tuyet Trinh, Pham Cam Nam. American Journal of Chemistry. No: 5(4). Pages: 91-95. Year 2015. (Jun 1 2016 10:28AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giải thưởng khuyến học Võ Chí Công dành cho sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam. Năm: 2011.
[2] Giấy khen tốt nghiệp đại học loại giỏi. Số: 256/2011/KT. Năm: 2011.
[3] Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Chi đoàn Cán bộ - Giảng viên nhiệm kỳ 2013 - 2014. Số: 33QĐ/ĐTN. Năm: 2014.
[4] Giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2014-2015. Số: 94/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào
Ngành: Sinh học
 2013 Sinh viên chính quy  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[2]Thí nghiệm Sinh học đại cương
Ngành: Sinh học
 2013 Sinh viên chính quy  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[3]Thí nghiệm Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào
Ngành: Sinh học
 2013 Sinh viên chính quy  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[4]Thí nghiệm Sinh học phân tử
Ngành: Sinh học
 2013 Sinh viên chính quy  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[5]Sinh lý động, thực vật
Ngành: Sinh học
 2013 Sinh viên chính quy  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn