Trần Thế Truyền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,534

 
Mục này được 20187 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thế Truyền
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1961
Nơi sinh: Tx Tam Kỳ
Quê quán Tx Tam Kỳ
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thực phẩm; Tại: Đại học Bách khoa Hà Nội
Đơn vị công tác: Đã về hưu; Nghỉ Hưu
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ thực phẩm.
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 34 Thái Phiên - Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 1983 đến nay giảng dạy tại khoa Hóa Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn