Trần Thị Ân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 13754 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Ân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  28/08/1986
Nơi sinh: Hòa Tiến - Hòa Vang - TP Đà Nẵng
Quê quán Hòa Tiến - Hòa Vang - TP Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư Phạm Địa Lý; Tại: Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Địa thông tin; Tại: Osaka City University
Dạy CN: Địa lý tự nhiên, quản lí tài nguyên và môi trường
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Địa chỉ liên hệ: Khoa Địa lý - trường ĐHSP - 459 Tôn Đức Thắng - TP Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0908302208
Email: ttan@ued.udn.vn; tranthian.gis@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 08/2008 - 03/2012: Giảng viên Khoa Địa lý trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
- Từ 2008-2010: Học Thạc sĩ chuyên ngành Địa lý tự nhiên tại Đại học Sư Phạm Hà Nội
- Từ tháng 04/2012 - 03/2017: Học Tiến sĩ tại Đại học Thành phố Osaka (Osaka City University), Nhật Bản.
- Từ tháng 04/2017 đến nay: Giảng viên Khoa Địa lý trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bản đồ ngập lụt Thành phố Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh Radar. Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Ân. Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Diệu, TS. Trương Phước Minh, ThS. Lê Ngọc Hành. Mã số: T2018-TN-01. Năm: 2018. (Apr 10 2020 4:27PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: ỨNG DỤNG GIS VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG HUYỆN HÒA VANG – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Diệu. Mã số: Đ2013 - 03 - 35. Năm: 2014. (Apr 10 2020 4:46PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hiện trạng trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng phục vụ các hoạt động sản xuất và tái định cư. Chủ nhiệm: TS. Trương Phước Minh. Thành viên: TS. Trần Thị Ân, ThS. Nguyễn Thị Diệu, ThS. Nguyễn Văn Nam. Mã số: Đ 2011-03-10. Năm: 2012. (Apr 10 2020 4:44PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng công nghệ viễn thám theo dõi biến động sử dụng đất TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Ân. Mã số: T2010-03-14. Năm: 2010. (Apr 10 2020 4:41PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Application of Remote sensing and GIS in study of landslide in DaNang city for the Purpose of producing and resettlement. Tác giả: Tran Thi An, Nguyen Thi Dieu, Truong Phuoc Minh, Nguyen Van Nam. International Symposium on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2012. Trang: 267-272. Năm 2012. (Apr 12 2020 6:07AM)
[2]Tham luận: Nghiên cứu nhiệt độ bề mặt đất Thành phố Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh LANSAT 7 ETM +. Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Trang: 14-21. Năm 2011. (Apr 10 2020 11:13PM)
[3]Tham luận: Ứng dụng GIS và viễn thám nghiên cứu trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng”. Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Nam. Hội thảo Ưng dụng GIS toàn quốc 2011, Đại học Sư Phạm - ĐHĐN. Trang: 230 - 237. Năm 2011. (Apr 10 2020 11:36PM)
[4]Tham luận: Application of Remote sensing in land-used change pattern in Danang city, Vietnam. Tác giả: Tran, T.A. and Vu Anh Tuan. International Symposium on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2010. Trang: pp.211-216. Năm 2010. (Apr 12 2020 6:15AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Geographically Weighted Regression for Surface Elevation Estimation Using Global DEMs and Spot Height Data. Authors: Le Van Bien, Venkatesh Raghavan, Vinayaraj Poliyapram, Tran Thi An. International Symposium on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2018. Pages: pp.233-238. Year 2018. (Apr 12 2020 6:44AM)
[2]Article: Application of Multi-parametric AHP for Flood Hazard Zonation in Coastal Lowland Area of Central Vietnam. Authors: Tran, T.A., Raghavan, V., Masumoto, S., and Yonezawa, G.. International Journal of Geoinformatics. No: vol.13, No.1. Pages: pp. 23-34. Year 2017. (Apr 12 2020 6:38AM)
[3]Article: Evaluating Parameters for BS-Horizon Surface Generation Using Elevation Data. Authors: Tran, T.A., Masumoto, S., Raghavan, V., Nonogaki, S., Yonezawa, G., and Nemoto, T.. Journal of Geoinformatics. No: vol.28, No.2. Pages: pp.31-50. Year 2017. (Apr 12 2020 6:42AM)
[4]Article: A Geomorphology-based Approach for Digital Elevation Model Fusion - Case Study in Danang City. Authors: Tran, T.A., Raghavan, V., Masumoto, S., Vinayaraij, P., and Yonezawa, G.. Earth Surface Dynamics. IF: 3.765. No: Vol.2. Pages: pp.403-417. Year 2014. (Apr 12 2020 6:12AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]GIS và viễn thám ứng dụng
Ngành: Khoa học môi trường
 2019 Học viên cao học chuyên ngành Quản lí Tài nguyên và Môi trường  Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
[2]Địa lý tự nhiên Việt Nam
Ngành: Địa lý
 2017 Sinh viên các chuyên ngành Sư Phạm Địa lý, cử nhân Địa lý du lịch  Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
[3]Biến đổi khí hậu và Phòng chống thiên tai
Ngành: Địa lý
 2017 Sinh viên chuyên ngành SP Địa lý  Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
[4]Cơ sở viễn thám
Ngành: Địa lý
 2010 Sinh viên các chuyên ngành SP Địa lý và cử nhân Địa lý học  Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn