Trương Thị Ánh Tuyết
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 22870 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Thị Ánh Tuyết
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/02/1968
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh; Tại: Đại Học Đà Nẵng
Dạy CN: Tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 818/3 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê
Điện thoại: 766246 - 950560; Mobile: 0989953968
Email: my_anhtuyet@yahoo.com; myanhtuyet@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn