Trần Thị Bích
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 48,871,046

 
Mục này được 12417 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Bích
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  26/08/1978
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên, Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Anh; Tại: Trường Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Chuyển công tác; Chuyển công tác
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: TESOL; Tại: Plymouth State University, New Hampshire, USA
Lĩnh vực NC: TESOL
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục
Điện thoại: 0236.3892503; Mobile: 0932829489
Email: ttbich@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 2000 đến 2003: Giáo viên, Trung tâm GDTX quận Hải Châu
- 2003-2005: Công ty TNHH CN Daeryang Việt Nam
- 2005-2007: Công ty Tư vấn Xây dựng quốc tế AIC Management
- 2007-2008: Graduate Teaching Fellowship, Plymouth State University, New Hampshire, USA
- 2008-2010: Công ty TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam
- Từ 03/2011-01/2012: Chuyên viên Ban HTQT, Phó Khoa Ngoại Ngữ, Đại học Đông Á
- Từ 1/2012 đến nay: Chuyên viên Ban ĐBCL GD, Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn