Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU VI SINH VẬT TRÊN THỊT HEO VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT HEO TẠI THÀNH PHỐ KON TUM – TỈNH KON TUM
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Thái Thị Bích Vân; ThS. Phạm Mạnh Cường
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Nhà xuất bản Nông nghiệp
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: ISBN 978-604-60-2019-6;Từ->đến trang: 466-472;Năm: 2015
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kết quả khảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt heo và một số sản phẩm chế biến từ thịt heo tại thành phố Kon Tum – tỉnh Kon Tum bước đầu cho thấy mức độ ô nhiễm vi sinh vật trên thịt được bày bán ở các chợ trên địa bàn thành phố Kon Tum là khá cao. Trong tổng số 135 mẫu được kiểm tra thì 77,04% số mẫu có ô nhiễm vi khuẩn S.aureus và 51,85% số mẫu có ô nhiễm vi khuẩn Salmonella và có khả năng gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Đây cũng là hồi chuông đáng báo động cho các cấp chính quyền, cơ quan quản lý chuyên môn cần tuyên truyền hơn nữa về vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm để cả người bán lẫn người mua có ý thức trong việc phòng tránh lây nhiễm vi sinh vật từ các nguồn thực phẩm. Cần nhanh chóng thực hiện việc kiểm soát giết mổ và vận chuyển thịt gia súc một cách nghiêm túc nhằm hạn chế tối đa sự vấy nhiễm vi sinh vật trên thịt và ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
ABSTRACT
The results from an investigation on microbial indicators in pork and several pork products in Kon Tum city – Kon Tum province preliminarily showed a quite high level of microbial contamination in the meat sold in Kon Tum city. Out of 135 tested samples, 77.04% was infected with S.aureus bacteria whereas 51.85% suffered Salmonella infection, and this can be harmful to consumers’ health. These findings give an alarming bell to the local authorities and specialised agencies for further propagation of food hygiene and safety to enhance people’s awareness of the prevention of infecting microorganisms from food sources. A control over slaughter and transportation of cattle meat should be implemented quickly and seriously in order to minimize the microbial contamination in meat, which affects consumers negatively.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn