Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và vệ sinh thú y tại các điểm, cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thái Thị Bích Vân
Nơi đăng: Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y; Số: Số 2- 2016;Từ->đến trang: 85 - 90;Năm: 2016
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hoạt động giết mổ và vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang là một vấn đề đáng được quan tâm và chú trọng, bởi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu đã phần nào đánh giá được sơ bộ thực trạng hoạt động giết mổ và vệ sinh thú y tại các điểm, các cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố Kon Tum và một số huyện lân cận. Nhìn chung, hầu hết các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra theo xu hướng phát triển hiện nay, chưa đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thịt, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và là nguy cơ lây lan dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây. Đồng thời, thông qua kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số giải pháp khắc phục nhằm cải thiện tình trạng hoạt động kém hiệu quả hiện nay của các điểm, các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giúp cho các cơ quan chức năng có cơ sở đánh giá và quản lý tốt hơn, hạn chế được dịch bệnh lây lan và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
ABSTRACT
Slaughtering operations and veterinary sanitation at animals slaughter facilities in Kon Tum province need to be concerned and focused on because it relates directly to the health of consumers. The study result shows partly assessment of slaughter operations and veterinary hygiene situation at animals slaughter facilities in Kon Tum city and some neighboring districts.Overall, most of the slaughter facilities in the province have not met the requirements of the current development trend and have not ensured veterinary hygiene standards. It had very large influence on the quality of meat. Not ensuring food safety has been the risk of spreading diseases to livestock and poultry in the province in recent years. Simultaneously, based on the research results, the author has given some solutions to improve the situation of current inefficient operation of the slaughterhouses in Kon Tum province. It can help funtional agencies have the basis of assessment, better management and limit the spread of epidemics as well as ensure the health of consumers.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn