Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thái Thị Bích Vân
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y; Số: ISSN 1859 - 4751;Từ->đến trang: 95 - 98;Năm: 2017
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nuôi trồng thuỷ sản ở Tỉnh Kon Tum đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế đối với cuộc sống của người dân trên địa bàn Tỉnh. Việc phát triển và mở rộng diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản thông qua việc chuyển đổi diện tích làm tăng năng suất và sản lượng nuôi trồng, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, nâng cao đời sống người dân. Nuôi trồng thuỷ sản ở tỉnh Kon Tum trong những năm đã có những bước cải tiến mới và thu được những thành quả đáng khích lệ. Song hiệu quả thu được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Để nuôi trồng thuỷ sản của Tỉnh phát triển thật sự phát huy được tiềm năng, cần có cái nhìn tổng quát hơn về bức tranh nuôi trồng thủy sản trong toàn tỉnh. Bài viết này, tác giả chỉ phản ánh thực trạng nuôi trồng thủy sản hiện nay của tỉnh Kon Tum, đồng thời đưa ra hệ thống giải pháp nhằm khuyến khích và phát triển mạnh hơn nữa về hoạt động nuôi trồng thủy sản trên phạm vi toàn tỉnh.
ABSTRACT
Aquaculture in Kon Tum province has contributed to bringing economic benefits to improve the living conditions of local people. The development and expansion of land area for aquaculture through the area transformation increases productivity and aquaculture production, income per unit area, and improve local people's living standard. Aquaculture in Kon Tum province in the many past years has made new progress and obtained encouraging achievements. However, the expected results are still not commensurate with the existing potential. In order to accelerate the province's aquaculture development effectively, there should be more general overview of the aquaculture situation in the whole province. This article reflects the current situation of Kon Tum province’s aquaculture and proposes solutions to encourage further development of aquaculture activities across the province
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn