Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ỨNG DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ CHO SẢN PHẨM CÀ PHÊ KON TUM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Thái Thị Bích Vân; Võ Thi Phương
Nơi đăng: Hội nghị NCKH tại Kon Tum; Số: Kỷ yếu hội thảo;Từ->đến trang: trang 7 - 16;Năm: 2014
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kon Tum một trong năm tỉnh Tây Nguyên có lợi thế về tiềm năng đất đai để mở rộng diện tích trồng cây Cà phê. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá cả cà phê luôn biến động làm cho người dân và các doanh nghiệp kinh doanh cà phê trong tỉnh chịu nhiều thua thiệt. Việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro biến động giá là một yêu cầu cấp bách hiện nay. Thị trường giao sau là giải pháp được đưa ra để góp phần làm giảm bớt rủi ro giá cả. Bài viết đề cập đến hợp đồng tương lai như là một công cụ hữu hiệu, năng động cũng như đề xuất một số kiến nghị nhằm hỗ trợ cho việc ứng dụng hợp đồng tương lai đạt hiệu quả trên sản phẩm cà phê tại Kon Tum nói riêng và cho mặt hàng nông sản tại Việt Nam nói chung.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
Kon Tum, a province in the Central Highland has a lot of potential advantages to expand coffee. However, recently, price has fluctuated cause risk for farmers and businesses in the province. The adoption of measures to manage price fluctuation risks is an urgent requirement. The futures market is solutions to reduce price risk. This study introduct futures contract as an effective tool, dynamic and give some recommendation to support the using of futures contract effectively on coffee product in Kon Tum in particular for agricultural products in Vietnam in general.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn