Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO VỀ GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÀ PHÊ KON TUM
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Thái Thị Bích Vân
Nơi đăng: Hội nghị NCKH tại Kon Tum; Số: Kỷ yếu hội thảo;Từ->đến trang: trang 23 - 27;Năm: 2014
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kon Tum là một trong năm tỉnh Tây Nguyên, có diện tích đất đai rộng lớn, thiên nhiên có nhiều ưu đãi cho việc phát triển nông nghiệp, trong đó cà phê cũng có thể nói là một trong những mặt hàng nông sản có giá trị và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Tuy nhiên, trong thực tế người nông dân không gặp ít những rủi ro trong quá trình sản xuất, ảnh hưởng đến thu nhập của những người sản xuất trong lĩnh vực này. Bài viết chỉ đề cập tới biện pháp để phòng ngừa những biến động rủi ro về giá để giảm thiểu bớt những rủi ro, nhằm đảm bảo cho người nông dân an tâm sản xuất mà không sợ sản phẩm mình làm ra không được giá.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
: Kon Tum is a province in the Central Highlands, an area of vast land, natural incentives for the development of agriculture, in which coffee can say is one of the agricultural products worth effective and economical for people. However, in reality the farmers are not met at the risk of the production process, affecting the income of the producers in this field. Article only refers to measures to prevent the risk of price fluctuations to reduce the risks minimized, ensuring peace of mind for farmers produce without fear of making their products are not price.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn