Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TỔ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Thái Thị Bích Vân
Nơi đăng: Tập san
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 2;Từ->đến trang: trang 24-28;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn