Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 TÌNH TRẠNG TỒN DƯ BORAX (HÀN THE) TRONG THỊT VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT Ở MỘT SỐ CHỢ TẠI THÀNH PHỐ KON TUM – TỈNH KON TUM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Thái Thị Bích Vân
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Thú y; Số: 7;Từ->đến trang: 69 - 72;Năm: 2014
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn