Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giải pháp Marketing-mix cho sản phẩm thanh long ruột đỏ của tỉnh Kon Tum.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Tố Như; Thành viên:  Thái Thị Bích Vân; Nguyễn Thị Anh Thư; Bùi Thị Thu Vĩ; Lê Thị Thu Trang
Số: Đ2013 - 09 -02 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Nông lâm ngư

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn