Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Interference management over multicell broadcast channels
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: IEEE-ATC. The International Conference on Advanced Technologies for Communications 2014 (ATC'14); Số: Oct. 15-17, 2014;Từ->đến trang: 512-516;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper is concerned with multiuser downlink transmissions in the presence of inter-cell interference (ICI). In the considered system, precoding at base stations (BS) and postcoding at users are jointly determined to manage both inter-user interference (IUI) and ICI under mean square error (MSE) criterion. Unlike zero-forcing based precoding, the proposed MSE-based precoding scheme still work as the number of transmit antennas at each BS is smaller than the total number of receive antennas at all users.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
This paper is concerned with multiuser downlink transmissions in the presence of inter-cell interference (ICI). In the considered system, precoding at base stations (BS) and postcoding at users are jointly determined to manage both inter-user interference (IUI) and ICI under mean square error (MSE) criterion. Unlike zero-forcing based precoding, the proposed MSE-based precoding scheme still work as the number of transmit antennas at each BS is smaller than the total number of receive antennas at all users.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn