Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu cải thiện hiệu quả bọc chắn nhằm giảm ảnh hưởng của bức xạ điện từ đến các thiết bị điện tử ở môi trường xung quanh nguồn bức xạ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tăng Tấn Chiến, Võ Văn Dũng, Trần Nhật Anh
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: Vol. 17, No. 1.1, 2019;Từ->đến trang: 6 - 10;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày việc thiết kế và mô phỏng bằng phần mềm CST (Computer Simulation Technology) để kiểm chứng việc cải thiện hiệu quả bọc chắn của hộp bọc chắn chứa nguồn bức xạ điện từ nhằm giảm bức xạ này ra môi trường xung quanh hộp. Cụ thể, sẽ tiến hành thiết kế hộp để bọc chắn nguồn bức xạ điện từ với các trường hợp hộp bọc chắn kín hoàn toàn, hộp bọc chắn có khe hở dạng các ống dẫn sóng. Kết quả mô phỏng sẽ cho thấy, nếu không có phương pháp thiết kế hộp thích hợp thì có thể có bức xạ điện từ bức xạ ra môi trường xung quanh hộp vượt quá mức cho phép. Do vậy, cần có biện pháp cải thiện hiệu quả bọc chắn của hộp bằng cách sử dụng các khe hở có dạng ống dẫn sóng lục giác, tổ ong… với chiều dài ống dẫn sóng phù hợp nhằm giảm bức xạ điện từ, hạn chế bức xạ tác động lên các thiết bị điện tử đặt ở môi trường xung quanh hộp để đảm bảo vấn đề tương thích điện từ (TTĐT).
ABSTRACT
This article presents design and simulation via the Computer Simulation Technology (CST) software to verify the shielding effectiveness improvement of a box containing an electromagnetic radiation source in order to reduce the emission of electromagnetic radiation to the environment surrounding the box. Specifically, the electromagnetic radiation source can be covered with a completely closed box or a box with slits shaped like waveguides. Simulation results show that without an appropriate method for designing the box, it is likely that electromagnetic radiation emissions to the surrounding environment will exceed acceptable levels. Therefore, measures should be taken to effectively improve the shielding of the box by means of slits in the shape of hexagons or honey combs,..., with appropriate waveguide lengths for the purpose of reducing electromagnetic radiation, thus limiting this radiation impact on electronic devices located in the surrounding environment of the box in order to ensure Electromagnetic Compatibility (EMC).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn