Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu, xây dựng phần mềm đánh giá chất lượng mạng vô tuyến giữa các nhà mạng di động theo tọa độ địa lý
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quốc Cường, Tăng Tấn Chiến
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: Vol. 17, No. 5, 2019;Từ->đến trang: 30 - 34;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đo kiểm Drive Test là một trong những kỹ thuật để đánh giá chất lượng mạng vô tuyến 2G, 3G và 4G tại hầu hết các nhà mạng di động trên thế giới nói chung. Chất lượng mạng thể hiện qua các thông số vùng phủ như RxLev/RxQual (2G), RSCP/EcNo (3G), RSRP/RSRQ (4G), điểm chất lượng dịch vụ thoại MOS và tốc độ truyền tải dữ liệu đường lên/đường xuống theo tọa độ địa lý được lấy mẫu. Ở Việt Nam, hiện tại ba nhà mạng chiếm thị phần lớn nhất với 95% tổng số thuê bao di động nên việc so sánh đánh giá chất lượng giữa các nhà mạng dựa trên dữ liệu đo kiểm là điều cần thiết để có bức tranh tổng thể về chất lượng dịch vụ QoS tại từng khu vực khác nhau để xây dựng chiến lược phát triển mạng hợp lý. Trong bài báo này, chúng tôi thực hiện nghiên cứu và xây dựng phần mềm thực hiện so sánh và xếp hạng chất lượng dịch vụ giữa các nhà mạng theo khu vực địa lý dựa trên dữ liệu đo kiểm Drive Test định kỳ bằng ngôn ngữ lập trình C++/MFC.
ABSTRACT
In general, Driving Test is one of techniques to assess qualities of 2G, 3G and 4G radio network in the most mobile operator in the world. Radio network qualities are reflected in terms of coverage parameters such as RxLev/RxQual (2G), RSCP/EcNo (3G), RSRP/RSRQ (4G), Mean Opinion Score (MOS) of voice services and uplink/downlink data rates based on sampled geolocation. Currenlty, there are three largest telecom operators in Vietnam – accounting for 95 percent of the country’s total market share of mobile phone subscribers, so benchmarking KPIs of radio network among these operators is neccessary in order to have an overview picture about QoS of services based on geolocation to develop their technical strategies. In this paper, we research and build a software based C++/MFC programming language which evaluates and benchmarks the QoS among mobile operators via periodic Drive Test data.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn