Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giải pháp quy hoạch lại băng tần GSM 900MHz cho mạng 5G tại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quốc Cường, Tăng Tấn Chiến
Nơi đăng: Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN; Số: T. 208, S. 15 (2019), 208(15): 57 - 64;Từ->đến trang: 57 - 64;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong thời kỳ chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0 với các xu hướng công nghệ như IoT, Big Data, AI, … thì nhu cầu truyền thông băng rộng với tốc độ dữ liệu hàng Gbps là rất quan trọng. Để đáp ứng được nhu cầu đó thì ngành công nghiệp viễn thông thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải phát triển công nghệ di động 5G là điều tất yếu. Tuy nhiên, tài nguyên tần số đang dần cạn kiệt nên quy hoạch lại tần số là giải pháp hiệu quả về mặt chi phí để các nhà mạng di động đa dạng hóa các dịch vụ được triển khai trên nền tảng 5G mà không cần phải đấu giá phổ tần số mới. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu lý thuyết và tiến hành đo kiểm thực nghiệm đề xuất giải pháp quy hoạch lại băng tần GSM-900MHz để dành tài nguyên tần số cho việc triển khai mạng 5G phục vụ ứng dụng IoT diện rộng tại Việt Nam. Kết quả cho thấy sau khi quy hoạch lại băng tần GSM 900MHz thì chất lượng vùng phủ 2G vẫn đảm bảo cho việc sử dụng dịch vụ thoại trên mạng 2G và tài nguyên cắt giảm sẽ được dùng để triển khai 5G phục vụ ứng dụng IoT diện rộng.
ABSTRACT
Nowadays, the broadband communication needs with multi-Gbps data rate play an important role in the development of science and technology in the period of digital transformation and industrial revolution 4.0 with technology trends such as IoT, Big Data, AI, … In order to meet these trends, the telecommunication industry in the world in general and of Vietnam in particular must develop 5th mobile technology, which is inevitable. Because frequency resources are gradually depleted, spectrum refarming is a cost-effective solution for mobile network operators to diversify their services deployed on the 5G platform without auctioning a new spectrum. In this paper, we study theories and conduct empirical tests to propose solutions to refarm the GSM-900MHz band to reserve frequency resources for rolling out 5G network in the Massive IoT field in Vietnam. The results show that the quality of 2G coverage still ensures for using of voice services based on 2G network and resources cut can be used to deploy 5G serving Massive IoT applications after refarming the GSM 900MHz band.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn