Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Nghiên cứu, xây dựng phần mềm nâng cao độ chính xác trong đo kiểm đánh giá KPI mạng vô tuyến
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quốc Cường, Tăng Tấn Chiến
Nơi đăng: Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2019; Số: REV-ECIT 2019;Từ->đến trang: 19 - 23;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đo kiểm Drive Test, một trong những kỹ thuật để đánh giá chất lượng các hệ thống thông tin di động 2G, 3G, 4G và 5G theo hướng cảm nhận người dùng tại các nhà mạng di động trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Việc đo kiểm đánh giá đúng hiện trạng chất lượng mạng lưới là rất cần thiết để phục vụ quá trình tối ưu hóa liên tục mạng vô tuyến của các nhà mạng cũng như công tác đo kiểm mạng di động hàng năm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) của Cục Viễn thông. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu và xây dựng phần mềm có khả năng tự động phát hiện, cảnh báo và xóa các logfile đo kiểm Drive Test bị trùng lặp nhằm nầng cao độ chính xác trong việc tính toán KPIs chất lượng dịch vụ di động bằng ngôn ngữ lập trình C#.
ABSTRACT
Drive Test, one of the techniques to evaluate the quality of 2G, 3G, 4G and 5G mobile communication systems of the user in mobile networks around the world in general and in Vietnam private. The measurement and evaluation of the true state of the network quality is essential to serve the continuous optimization process of network operators as well as the annual mobile network testing according to the Vietnam Technical Regulation on Telecommunications. In this paper, we research and develop software that can automatically detect, alert, and delete duplicate Drive Test logfiles to improve the accuracy of the calculation of service quality KPIs mobile in the C # programming language.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn