Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Using Artificial Neural Network for Robust Voice Activity Detection Under Adverse Conditions.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TUAN V. PHAM, CHIEN T. TANG, MICHAEL STADTSCHNITZER (Austria).
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: The 2009 IEEE - RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, DUT, Vietnam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: July 13-17, 2009;Từ->đến trang: 35-42;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn