Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 SIR Analysis for OFDM Transmission in the Presence of CFO, Phase Noise and Doubly Selective Fading.
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, and Tho Le-Ngoc
Nơi đăng: IEEE-Communications Letters, Journal (SCI), September 2013.; Số: Volume 17, Number 9;Từ->đến trang: pp. 1810-1813.;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper presents an analysis of the detrimental effects of carrier frequency offset (CFO), phase noise (PHN) and doubly-selective fading on orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) transmission performance. In particular, we derive a closed-form expression for the signal-to-interference ratio (SIR) at an OFDM receiver in the presence of CFO, PHN and doubly-selective fading. Simulation and analytical results under various OFDM system settings are in good agreement and Reveal the contributions of these channel impairments in the SIR degradation.
ABSTRACT
This paper presents an analysis of the detrimental effects of carrier frequency offset (CFO), phase noise (PHN) and doubly-selective fading on orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) transmission performance. In particular, we derive a closed-form expression for the signal-to-interference ratio (SIR) at an OFDM receiver in the presence of CFO, PHN and doubly-selective fading. Simulation and analytical results under various OFDM system settings are in good agreement and Reveal the contributions of these channel impairments in the SIR degradation.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn