Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thiết kế tiền mã hóa tuyến tính cho kênh truyền Two – Way Relay
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Lê Hùng, Nguyễn Duy Nhật Viễn, Tăng Tấn Chiến
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 1[74] - 2014;Từ->đến trang: 17 - 20;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Gần đây, phương thức truyền dẫn Two – Way Relay được xem là một giải pháp để mở rộng khả năng truy cập vô tuyến cho các dịch vụ tốc độ dữ liệu cao, là kỹ thuật được nhắm đến thực hiện trong các mạng di động thế sau. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu kỹ thuật mã hóa cho kênh truyền MIMO Two – Way Relay khuếch đại và chuyển tiếp, trong đó truyền dẫn đường xuống và đường lên có thể được thực hiện trong hai khe thời gian. Ngoài ra, kỹ thuật tiền mã hóa ở trạm gốc và các relay cũng được thiết kế kết hợp để đảm bảo nhiễu đồng kênh có thể được loại bỏ hoàn toàn. Mô phỏng Monte-Carlo cũng được thực hiện để chứng tỏ hiệu năng của giao thức truyền dẫn kết hợp mã hóa mạng và tiền mã hóa đề xuất.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Two-way relaying has recently been considered as an efficient solution to extend the coverage area of wireless networks with high data rate services. As a result, the relay transmission technique can be used for the next generation mobile networks. In this pape, we study precoding techniques for MIMO two-way relay channels where full-duplex transmission can be implemented by using two timeslots. In addition, precoding techniques at the base station and relays are also designed to ensure that co-channel interference can be removed completely. Monte-Carlo simulations have been conducted to demonstrate the performance of the proposed relay networks using precoding.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn