Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Multiuser Precoding in MIMO Two-way Relay Transmission
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, and Mai Le-Thi-Phuong
Nơi đăng: The Fifth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN 2013)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 10.1109/ICUFN.2013.6614799;Từ->đến trang: 139 - 143;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper is concerned with the problem of multiuser precoding design for multiple-output multiple-input (MIMO) two-way relay transmission. In the literature, most of existing studies on multiuser transmission over two-way relay channels have assumed that user terminals (i.e., source nodes) are equipped with a single antenna. To increase the capacity of the multiuser two-way relay network, this paper introduces precoding designs at source and relay nodes for space division multiple access (SDMA) transmissions between source nodes. Numerical simulation results show that the proposed precoding designs at multi-antenna source nodes (i.e., user terminals) can improve the capacity of the network.
ABSTRACT
This paper is concerned with the problem of multiuser precoding design for multiple-output multiple-input (MIMO) two-way relay transmission. In the literature, most of existing studies on multiuser transmission over two-way relay channels have assumed that user terminals (i.e., source nodes) are equipped with a single antenna. To increase the capacity of the multiuser two-way relay network, this paper introduces precoding designs at source and relay nodes for space division multiple access (SDMA) transmissions between source nodes. Numerical simulation results show that the proposed precoding designs at multi-antenna source nodes (i.e., user terminals) can improve the capacity of the network.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn