Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Multicell Transmission over Multiple Access Channel: Precoding and Postcoding
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, Quang Le
Nơi đăng: 2014 IEEE Fifth International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2014); Số: 2014;Từ->đến trang: 599-602;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper is concerned with multiuser precoding and postcoding in a two-cell wireless network with universal frequency-reuse. In the considered two-cell network, multiple access channels are facilitated by postcoding at base station. To maximize the network capacity, precoding and optimal power allocation are employed at users. Several computer simulations are provided to verify the performance of the suggested precoding and postcoding techniques.
ABSTRACT
This paper is concerned with multiuser precoding and postcoding in a two-cell wireless network with universal frequency-reuse. In the considered two-cell network, multiple access channels are facilitated by postcoding at base station. To maximize the network capacity, precoding and optimal power allocation are employed at users. Several computer simulations are provided to verify the performance of the suggested precoding and postcoding techniques.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn