Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ảnh hưởng của nhiễu xuyên kênh đến chất lượng tín hiệu trong bo mạch tốc độ cao
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tăng Tấn Chiến, Bùi Tấn Lộc.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Hội thảo Quốc gia 2014 về Điện tử Truyền thông và Công nghệ Thông tin; Số: ECIT 2014;Từ->đến trang: 470 - 476;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhiễu xuyên kênh là một loại nhiễu thường gặp và ảnh hưởng xấu đến các tín hiệu trong các bo mạch tốc độ cao. Nhiễu xuyên kênh giữa hai đường mạch tỉ lệ nghịch với khoảng cách của hai đường mạch đó trên bo. Nhiễu xuyên kênh là một trong những loại nhiễu cần quan tâm nhất để đảm bảo tính toàn vẹn của tín hiệu. Muốn giảm thiểu nhiễu xuyên kênh, các nhà thiết kế phải phân tích và mô phỏng các tín hiệu trên các bo mạch trước trong và sau khi thiết kế mạch in. Bằng cách sử dụng công cụ mô phỏng Hyperlynx của hãng Mentor Graphics; bài báo này sẽ phân tích, mô phỏng và đưa ra các kết quả để thể hiện sự giảm thiểu nhiễu xuyên kênh trong khi thiết kế các bo mạch in tốc độ cao.
ABSTRACT
Crosstalk is a common type of interference that has a negative impact on signals on high speed boards. Crosstalk is inversely proportional to the distances between Printed Circuit Board (PCB) traces. This type of noises is one of the most critical concerns in ensuring signal integrity. Many Electromagnetic Compatibility (EMC) problems on PCBs are caused by the crosstalk. In order to reduce crosstalk, engineers have to simulate and analyze the signals on board before, during and after designing PCB. By using the Hyperlynx simulation tools of the Mentor Graphics Company, this research will simulate, analyze, and produce solution to reduce crosstalk in the high-speed PCB design process.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn